Virkesstudion
Posted: 20 november 2019

Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

I veckas avsnitt av Virkesstudion så berättar Carl Johan Moberg om sitt besök på SLU i Umeå och Märgträffen 2019. Han belyser vikten av kompetensförsörjningen inom skogsbranschen. Tyvärr så har det varit problem att fylla alla platser på programmen senaste tiden och frågan måste lyftas upp över vad branschen som helhet bör göra för att motverka denna trend.

Ett annat ämne som lyfts fram är granbarkborren, vad har vi som skogsägare för ansvar och skyldigheter när det kommer till granbarkborren? Carl Johan slår ett slag för att samverka, grannar sinsemellan för att på så sätt underlätta och hjälpa till att upplysa varandra i de drabbade områdena.