Vad är ditt virke värt?

Förutom att du kan använda Virkesbörsens marknadsplats för att konkurrensutsätta dina slutavverkningar och gallring och säkerställa rätt virkespris har vi också två andra tjänster. Här hittar du våra populära; virkesprisjämförelsen och virkesvärderingen. Här kan du jämföra vad olika skogsbolag betalar för just ditt virke, värdera ditt virke i din skog samt bevaka värdet på dina kommande avverkningar. Klicka på knapparna nedan för att komma till tjänsterna.

Jämför virkespriser

Värdera ditt virke

Bevaka ditt virkesvärde

Explaining GIF

Virkesvärdering

Med vår tjänst Virkesvärdering lägger du in dina åtgärder från skogsbruksplanen (slutavverkningar, gallringar och skogsvårdsåtgärder). Du får ett virkesvärde per avdelning och ett resultat för hela din skog. Dina avdelningar sparas på ditt konto och vi håller dig uppdaterad på värdeförändringar.

Jämför virkespriser

Med Virkesbörsens Virkesprisjämförelse kan du jämföra obegränsat med virkespriser i Sveriges alla kommuner, samtliga trädslag och kvalitéer. Ett enkelt sätt att lägga grunden till ett mer lönsamt skogsbruk.

Explaining GIF

Primakund

Som Primakund på Virkesbörsen blir du en mer välinformerad skogsägare. Det tror vi nämligen ger dig förutsättningar att driva ett aktivt och lönsamt skogsbruk. Både Prisjämförelsen och Virkesvärdering är kostnadsfria till viss del. Vill du kunna använda dessa tjänster fullt ut? Bli Primakund - Klicka på knappen nedan för att läsa mer.