Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (25):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
Inga resultat. Här är några auktioner som kanske intresserar dig:

Gran 3252 m3fub

Tall 350 m3fub

3 602 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 3800 m3fub

3 800 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 2165 m3fub

2 165 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 450 m3fub

450 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 1893 m3fub

1 893 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 1878 m3fub

Tall 120 m3fub

1 998 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Gran 2300 m3fub

Tall 580 m3fub

2 880 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Gran 1232 m3fub

1 232 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 1200 m3fub

Tall 387 m3fub

1 587 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Gran 1554 m3fub

1 554 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Tall 2600 m3fub

Gran 1200 m3fub

3 800 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018
0 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018
0 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Gran 1960 m3fub

Tall 441 m3fub

2 401 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Gran 750 m3fub

Tall 380 m3fub

Björk 50 m3fub

1 200 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Tall 634 m3fub

634 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Tall 209 m3fub

209 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2018

Tall 1314 m3fub

Gran 686 m3fub

Björk 40 m3fub

2 040 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Gran 555 m3fub

Tall 436 m3fub

Björk 37 m3fub

1 030 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2018

Tall 3693 m3fub

Gran 1661 m3fub

5 771 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 7 september 2018

Gran 170 m3fub

Tall 70 m3fub

Björk 35 m3fub

355 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2018

Gran 700 m3fub

700 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2018

Tall 800 m3fub

Gran 10 m3fub

810 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2018