Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (4):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 307 m3fub

307 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 5 augusti 2019

Tall 675 m3fub

Gran 520 m3fub

Björk 20 m3fub

1 215 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 22 augusti 2019

Gran 242 m3fub

Tall 68 m3fub

350 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 1 september 2019

Gran 60 m3fub

67 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 1 september 2019